မီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္ ေနအိမ္ေသာ႔ခတ္ထားခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ ကေလးငယ္ (၂) ဦး မီးေလာင္ေသဆုံး

Posted on

မီးေလာင္မွဳ ကနဦး သတင္း (30-8-2019)
စဥ့္က္ုင္ျမိ့ဳနယ္္ သေျပရုိးေက်းရြာမီးေလာင္ မွဳျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ေနအိမ္၌ေသာ့ခတ္ထားျခင္းေျကာင့္ မီးေလာင္သည့္အထဲပါသြားရာမွ ကေလးနွစ္ေယာက္ေသဆုံးေျကာင္းသိရွိရသည္။သတင္း- ေအာင္ဆန္းစဥ့္ကိုင္#SH-Media
credit: zinmoe
Unicode
မီးေလာငၼြဳ ကနဦး သတင္း (30-8-2019)
စၪ့္က္ုင္်မိ့ဳနယ္္ ေသ်ပ႐ုိးေက္းျရာမီးေလာင္ မြဳ်ဖျစၸားခဲ့်ပီး ေနအိမ္၌ေသာ့ခတၳား်ခင္းေ်ကာင့္ မီးေလာင္သၫ့္အထဲပါၾသားရာမြ ေကလးႏြစ္ေယာက္ေသဆုံးေ်ကာင္းသိရြိရသၫ္။
သတင္း- ေအာငၧႏ္းစၪ့္ကိုင္#SH-Media
credit: zinmoe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *