အရင္ကလိုဒဏ္မ႐ိုက္ေတာ့ဘူး ဦးထုတ္တန္ဖိုးေလးေတာ့ေပးေဆာင္ရမယ္

Posted on

အရင္ကလိုဒဏ္မ႐ိုက္ေတာ့ဘူး ဦးထုတ္တန္ဖိုးေလးေတာ့ေပးေဆာင္ရမယ္”ဒီအစီစဥ္ေလးကိုေတာ့အရမ္း သေဘာက်မိေနတယ္

ဒီအစီစဥ္ေလးကိုအားလံုးသေဘာက်ၾကလား သေဘာတူတယ္ဆို တခုခုေရးသြားေပး မင္မင္ေတာ့အရမ္းအရမ္းကိုသေဘာက်မိေနပါၿပီလို

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *