“ျမန္မာဖန္ေတြကို ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္တယ္”လို႔ ေျပာသြားတဲ့ ေအာင္လွအန္ဆန္း

Posted on

“ျမန္မာဖန္ေတြကို ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္တယ္”လို႔
ေျပာသြားတဲ့ ေအာင္လွအန္ဆန္း

Congratulations ေအာင္လ

အာရွမွာ ေအာင္လ ကို ယွဥ္မယ့္သူ ေပၚကို မေပၚေသးတာပါ။

အခုေတာ့ ေအာင္လ အန္ဆန္း ဆိုတာ အာရွရဲ႕ ျပိဳင္ဘက္ကင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားပါျပီ။

” ေဟ့ ျမန္မာဖန္ေတြ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီး တင္တယ္တဲ့ေနာ္” 😍😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *